Dźwig 25 t
25 t Krupp

Krupp KMK 2025

Specyfikacja pojazdu

Nazwa dźwigu

Adaptogen trust fund semiotics single-origin coffee photo booth iceland yuccie narwhal typewriter hoodie. Fingerstache cronut mustache literally banh mi helvetica.

  • max. 25 mgt
  • Wysięgnik podst.: 25 m
  • Wysokość pojazdu: 3,29 m
  • Długość pojazdu 9,28 m
  • Szerokość pojazdu: 2,49 m
  • Waga pojazdu: 24.000 kg
  • max. szerokość rozstawienia dzwigu: 5,5 m
  • Dalsze informacje:
Close Menu